Polityka prywatności

EUROBYTE SOFTWARE traktuje Twoje dane osobowe z troską, szacunkiem i uczciwie.

W skrócie:

- Twoje dane osobowe, z wyjątkiem e-maili, usuniemy najwcześniej za sześć miesięcy, na Twoją prośbę w dowolnym momencie wcześniej
- E-mail jest przechowywany tak długo, jak masz z nim powiązaną, co najmniej jedną usługę (na przykład subskrypcję biuletynu, licencję lub subskrypcję)
- Nie wysyłamy spamów
- Na naszej stronie używamy zwykłych plików cookie i statystyk nieosobistego charakteru

W niektórych przypadkach prawo wymaga od nas wprowadzenia wyjątków od tych reguł: na przykład musimy dłużej przechowywać dane na fakturach.

Szczegółowy przegląd zasad

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych należących do firmy EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. (zwane dalej 'My' lub 'Prowadzący').

Twoje dane osobowe uzyskane podczas rejestracji lub w inny sposób w związku z korzystaniem z tych Witryn i usług mogą być przenoszone, nawet przez granice międzynarodowe, do miejsc, w których znajdują się serwery obsługujące te Witryny w celu obsługi i rozwoju tych Witryn i Usług, w tym przenoszenia do podwykonawcy lub przedstawiciela Prowadzącego, lub w celu przechowywania danych w odpowiednich bazach danych.

Automatycznie zbierane informacje charakteru nieosobistego

Możemy udostępnić stronom trzecim pełne statystyki dotyczące naszych klientów, sprzedaży, próbek działania i innych niezbędnych informacji o Witrynie, ale statystyki te nie zawierają żadnych osobistych danych identyfikacyjnych.

Dane osobowe

Jeśli podasz nam swoje dane osobowe, na przykład przy wysyłaniu zamówienia, użyjemy ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i celem, w jakim zostały udzielone. Będziemy używać Twojego adresu e-mail zgodnie z zasadami podanymi poniżej w 'Poczta elektroniczna'. Z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, nie przekazujemy tych informacji stronom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest zrealizowanie zamówienia lub spełnienie żądania (na przykład przekazanie adresu pocztowego i nazwiska firmie wysyłkowej). Jednocześnie dajesz Prowadzącemu prawo do dostarczenia informacji, które przekażesz następcy Prowadzącego (w przypadku zmiany formy prawnej Firmy Prowadzącego) lub nabywcy Witryny (w przypadku sprzedaży tych stron i powiązanych usług na rzecz osoby trzeciej)

Czas przechowywania danych

Dane osobowe wprowadzone podczas składania zamówienia są automatycznie usuwane najpóźniej po sześciu miesiącach od daty złożenia zamówienia. Adres e-mail jest przechowywany tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamówionych usług, takich jak subskrypcja biuletynu e-mail, subskrypcja lub ograniczona czasowo licencja związana z adresem e-mail itp. W przypadkach wymaganych przez prawo musimy również przechowywać dane osobowe powyżej powyższego czasu, takie jak dane na fakturach. Statystyki podsumowujące i dane nieosobiste przechowujemy w anonimowej formie w okresie dłuższym niż wyżej wymieniony.

Prawo do zmiany i usuwania danych

Na Twoje żądanie zaktualizujemy, skorygujemy lub usuniemy wszelkie niekompletne, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe uzyskane w związku z działaniem tych Witryn.

Poczta elektroniczna

Nie będziemy wysyłać niechcianych e-maili, nazywanych 'spamem'. Jeśli podasz nam swój adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
1) w sprawach niezbędnych do realizacji zamówienia lub zgłoszenia usługi (potwierdzenie zamówienia, wezwanie do zapłaty, fakturę, odpowiedź na pytanie itp.)
2) při zasílání e-mailového zpravodaje (pouze přihlášeným odběratelům). Přihlášení k e-mailovému zpravodaji je dobrovolné a kdykoliv je můžete odvolat.
3) w wyjątkowych przypadkach, gdy potrzebujemy zwrócić uwagę na ważne fakty, w szczególności: konieczności aktualizacji produktu ze względu na bezpieczeństwo lub inne ryzyko, zasadniczą zmianę warunków świadczenia usług.

Cookies

Jednak w niektórych przypadkach Prowadzący lub strona trzecia przez niego upoważniona może umieszczać na Twoim komputerze informacje, które umożliwią Prowadzącemu gromadzenie określonych danych. Informacje te są powszechnie nazywane 'cookies' i są używane na wielu stronach internetowych - ich użycie jest dość powszechne w tych celach. Plik cookie jest przechowywany na dysku twardym komputera. Prowadzący i/lub strona trzecia przez niego upoważniona wykorzysta jedynie informacje, które umieścił w ciasteczkach na tych stronach lub na innych stronach internetowych Prowadzącego.

Korzystanie z plików cookie zapewnia korzyści, takie jak usunięcie potrzeby ponownego wprowadzenia hasła podczas jednej wizyty lub ułatwienie korzystania z ofert promocyjnych, takich jak zniżki lub kupony. Informacje przechowywane w plikach cookie identyfikują Twój komputer, a nie Ciebie jako osobę.

Więcej informacji

Używanie przez nieletnich

Osoba młodsza niż granica zalecana lub prawna w Twoim kraju nie jest uprawniona do wysyłania żadnych informacji do Prowadzącego. W przypadku, gdy jesteś młodszy lub niepełnoletni, będziesz potrzebować zgody rodzica (ów) lub przedstawiciela prawnego do korzystania z tych stron i związanych z nimi usług, szczególnie realizacji zakupów lub jakichkolwiek innych aktów prawnych. Nie dotyczy to przypadków, w których działania te są prawnie dozwolone w Twoim kraju.

Inne

W celach statystycznych zbieramy także różne nieosobiste informacje techniczne na tej stronie, takie jak: Twój adres IP, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej, adresy innych powiązanych stron itp.
Prowadzący może mieć oddzielne ustanowione warunki dla innych usług i produktów, w których może wstępnie zmienić określone warunki dot. usługi lub produktu (w tym ochronę prywatności i danych osobowych).
Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedzenia.